MSR NŽ

 

 

Majstrovstvá Slovenska Najmladšieho Žiactva

 

Pezinok, 16-17.6.2018

 

Výzva pre rozhodcov -  možnosť prihlásiť sa na rozhodovanie :

STK Pezinok plánuje postaviť na rozhodovanie počas MSR Nž dve plné zmeny tak, aby sa rozhodcovia mohli pohodlne striedať , aby mali aj dostatočný oddych. Za týmto účelom potrebujeme pri stoloch 17 rozhodcov - dvaja na jeden stôl + jeden ako rezerva.

Kto má záujem prísť rozhodovať na MSR, treba sa prihlásiť mailom na adresu pavol.alexy@stuba.sk najneskôr do 10.6.2018

 

Ubytovanie zo soboty na nedeľu - OZNAM

 

Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie semifinalistom a vedúcim krajov zo Soboty na Nedeľu v zmysle predpisov SSTZ v internáte SOU. V prípade, že internátne ubytovanie by niektorému z účastníkov nevyhovovalo, môže sa ubytovať v ubytovacom zariadení podľa vlastného výberu a usporiadateľ v nedeľu preplatí na základe predloženého účtovného dokladu ubytovací poplatok alebo jeho časť do výšky max 20 EUR (podľa predpisu SSTZ).

 

 

 Dvojhra chlapci 1. stupeň  


 Dvojhra chlapci 2. stupeň 


 

 


 Dvojhra dievčatá 1. stupeň 

 
Dvojhra dievčatá 2. stupeň

  Štvorhra chlapci Štvorhra dievčatá 
 Zmiešaná štvorhra 


  kompletné výsledky  
 

 MAPA HALY 

 

 

 

 Propozície 

 

 

 Štartová Listina 

 

 

Časový plán 

 

 

 Možnosti ubytovania 

 

+ Horský hotel Eva, Jozefkovo údolie 40, 900 21 Svätý Jur GPS 48.262776, 17.194645