BATT OPEN Nž Sž Pezinok 13.11.2016

 

 

 

 Výsledky 

 

 

 

 Propozície 

 

 

 

 Zoznam prihlásených 

 

 

Vzhľadom na veľký počet prihlásených detí sme vybavili možnosť parkovať okrem okolitých riadnych parkovacích plôch aj na vnútorných plochách školy. Budú otvorené obidve brány školy. Možno parkovať v celom areály okrem zelených (zatrávnených) plôch - najmä plochy vyznačené oranžovou farbou. Základná mapka parkovania v škole je na linku :

 

 Parkovanie