PODPORIL NÁS BSK

 

 

BRATISLAVSkÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ FINANČNE PODPORUJE

 

činnosť Stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenisku v roku 2019 vo výške 2500 EUR, vďaka čomu budeme môcť:

 

 

- Zorganizovať  turnaje pre mládeže

 

- Zorganizovať letnú prípravu detí a mládeže formou niekoľkých cyklov sústredení

 

- V rámci letnej prípravy sa zúčastníme na zahraničných turnajoch mládeže

 

- zlepšíme materiálne vybavenie a tréningový proces

 

 

 

 

 

 

Za podporu Bratislavskému samosprávnemu kraju ďakujeme.