MREG BATT MZ DOR

 

 

 

 

Majstrovstvá regiónu BA/TT v kategórii Mž a DOR 2013

 

 

 

 

 PROPOZÍCIE

 

 

 

 

 PRIHLÁSENÍ 

 

 

 

 

 Výsledky 

 

 

 

 

Upozorňujeme vodičov, že v ulici popri potoku je zakázaný vjazd a v poslednom období mestská polícia dáva za parkovanie v tejto ulici pokuty. Takže vjazd na vlastnú zodpovednosť. Aby sme to nejako rozumne riešli, tak je vybavené s vedením školy, že môžeme parkovať v areály školy, ale nie na trávnatých plochách. Vyznačené parkoviská sú v priložených mapkách. Takisto je tam čeveným označená ulica, kde je zákaz vjazdu.

 

 

 MAPY