SPM Mž Pezink 24.3.2013

 

 

 

Turnaj SPM mladších žiakov  - Pezinok 24.3.2013

 

 

 

 PROPOZÍCIE 

 

 

 

 UBYTOVANIE 

 

 

 

  ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH + obj. obedy 

 

(uzavretý zoznam 23.3.2013 o 18.00)

 

 

 

 

 VYŽREBOVANIE  

 

 

Zápasy v skupinách nasadených sa začnú cca o 13.40

 

 

  

Približný časový plán turnaja

 

 

 

 

VÝSLEDKY 

 

 

 

Užitočné info:

Do utorka 19.3.2013 je možné objednať varený obed v jedálni školy. Po tomto termíne to už nebude možné, preto prosím všetkých záujemcov aby si objednávky vybavili včas. Info o cene a menu je v propozíciách.

 

Ďalej upozorňujeme vodičov, že v ulici popri potoku je zakázaný vjazd a v poslednom období mestská polícia dáva za parkovanie v tejto ulici pokuty. Takže vjazd na vlastnú zodpovednosť. Aby sme to nejako rozumne riešli, tak je vybavené s vedením školy, že môžeme parkovať v areály školy, ale nie na trávnatých plochách. Vyznačené parkoviská sú v priložených mapkách. Takisto je tam čeveným označená ulica, kde je zákaz vjazdu.

 

 

 MAPY