OZNAM ÚČASTNÍKOM BA/TT TURNAJOV

 

Oznamujem všetkým účastníkom BA/TT OPEN turnajov, že v zmysle propozícií týchto turnajov, môžu na nich  štartovať len registrovaní hráči. Keďže po prvom turnaji sa pri spracovaní výsledkov zistilo, že sa ho zúčastnili traja nereg. hráči, žiadam všetkých, aby nereg. hráčov na turnaj neprihlasovali. Všetkých usporiadateľov turnajov som upozornil, aby kontrolovali registráciu hráčov pri  prihlasovaní a tým, ktorí nebudú registrovaní neumožnia štart. Ak sa stane, že nereg. hráč napriek tomu bude štartovať, do regionálneho rebríčka mu z takéhoto štartu nepridelíme žiadne body. Vo výsledkoch a rebríčkoch z prvého turnaja sú títo hráči vyznačení červenou farbou.

 

Ďalje boli zistené nezrovnalosti medzi menami hráčov z turnaja a menami podľa centrálnej databázy hráčov SSTZ a takisto jeden výrazný rozdiel vo veku hráča. V rebríčkoch sú hráči ktorých údaje nesúhlasia s centrálnou databázou označení žltou farbou, pričom do rerbríčkov som im dal údaje podľa centrálnej databázy. Ak tieto údaje nie sú správne, treba sa spojit s T. Šeredom aby údaje v centrálnej databáze opravil.

 

S pozdravom

 

P. Alexy

 

Riadiaci regionálnych turnajov BA/TT regiónu