PODPORA Bratislavského samosprávneho kraja

 

 

 

Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok organizuje v lete 2012 sústredenia pre deti a mládež klubu. Materiálne zabezpečenie, technické zabezpečenie ako aj účasť na vybraných turnajoch v mesiacoch máj – august 2012 finančne podporil prostredníctvom projektu Bratislavský samosprávny kraj.  Za podporu ďakujeme.

 

Vedenie Stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenisku Pezinok