VYÚČTOVANIE CESTOVNÉHO

 

 

V  internej zóne majú všetci členovia klubu, ktorí chodili v prvej polovici sezóny 2011/2012 na turnaje mládeže zverejnenú výšku cestovného a cestovných náhrad za prvú polovicu ročníka 2011/2012. Prípadné nezrovnalosti hláste do 10.2.2012 p.Cvikovi.

 

P.Alexy