OZNAM

 

 

UPOZORNENIE

STK Pezinok upozorňuje všetkých svojich členov, rodičov detí a súperov, že s platnosťou od 19.1.2012 na základe rozhodnutia vedenia školy, v ktorej máme prenajatú halu je prísne zakázané vstupovať do telocvične v topánkach. Povolený vstup je len po prezutí alebo s použitím návlekov. Za dodržiavanie tohoto nariadenia je zodpovedný prenajímateľ a teda nikoho nepustíme do haly bez prezutia alebo bez použitia návlekov. Návleky nezabezpečujeme.

Vedenie STK Pezinok