ZMENA VCHODU DO HALY

 

 

 

Po oprave fasády budovy školy je odo dňa 16.12.2011 opäť hlavným vchodom do priestorov STK Pezinok na tréningy aj na ligové zápasy zadný vchod vedľa tréningovej haly.

 

 

Vedenie STK Pezinok.