Členské STK PK výzva !!!

 

 

 

Upozorňujem všetkých členov STK Pezinok :

 

Kto nebude mať do konca februára zaplatené členské za druhú polovicu sezóny, od 1.3. do 15.32011 bude môcť zaplatiť náhradné členské, avšak zvýšené o 50%. Po 15.3.2011 budú všetci, čo nezaplatia členské z klubu vylúčení. Aktuálny zoznam tých, ktorí nemajú zaplatené členské nájdete v zóne pre členov klubu (interná zóna).

 

Za správnu radu

 

P. Alexy, predseda