Ako financovať výchovu mládeže na SR úrovni ? - námet do diskusie - 14.9.2010Pridať reakciu
Zdravím všetkých, ktorí majú záujem o to, aby náš šport nevymrel, resp. aby sa stolný tenis nestal geriatrickým ústavom :-). Tento trochu odľahčený úvod by mal byť úvod do diskusie, ako ďalej s výchovou mládeže na Slovensku, teraz mám na mysli nad klubovú a nad regionálnu úroveň. Prichádzam s návrhom, ako by sme mohli začať riešiť problémy, na ktoré doposiaľ len všetci nadávame a ktoré sa reálne neriešia. Každá jedna nominácia na repre štarty mládeže naráža na problémy predovšetkým finančné, ako zaplatiť štarty mládeže v takom počte, aby naozaj talentovaní jedinci mohli vycestovať aj bez výdatnej podpory rodičov. Okrem toho chýba systematická práca s mládežou na SR úrovni, lebo nemáme na to, aby sme mohli slušne zaplatiť na plný úväzok čo i len jedného repre trénera. Po roku môjho pôsobenia vo VV SSTZ a takisto na základe skúseností so systémom financovania zo štátneho rozpočtu som dospel k názoru (netvrdím, že je 100% pravdivý, ale mne sa to tak javí), že jednoducho štát nedáva dostatok financií na to, aby sme mohli saturovať všetky činnosti potrebné s výchovou mládežníckej reprezentácie a celý systém, nechcem povedať, že kolabuje, ale už skolaboval. Môžeme vymýšľať čo len chceme, ale bez financií to nepôjde. Ak štát nie je schopný ( a to zdá sa nie je) prefinancovať v dostatočnej miere tieto činnosti a dostatočne veľkého sponzora nevieme vzhľadom na postavenie stolného tenisu nájsť, je potrebné hľadať zdroje inde.
Toľko moja stručná analýza súčasného stavu. Na konci sezóny 2010/2011 bude celoslovenská konferencia SSTZ, ktorá je oprávnená meniť súbor predpisov. Preto chcem predložiť návrh, ako by sme mohli urobiť výraznejší posun vo financovaní, ktorý však nie je možné bez schválenia konferenciou prijať. Ja viem, že do konferencie je ešte ďaleko, ale práve preto, aby sme mali dosť času diskutovať, hľadať riešenia a kompromisy, prichádzam s takým predstihom. Dávam, po diskusii s niektorými jednotlivcami, ktorí mali k mnou navrhovanému systému financovania mládeže pozitívne stanovisko, do diskusie nasledovné:

Východiská:

SSTZ má oficiálne cca 10 000 registrovaných členov (možno viac, možno menej). Keď odpočítame deti a mládež do 18 rokov, je to cca 5000-6000 členov. Ak si povieme, že je to skupina, ktorá chce hrať a rozvíjať stolný tenis a záleží jej na tom, čo bude s týmto športom aj do budúcnosti, tak si povedzme, že majú záujem pomôcť. Keďže sa dlhodobo ukazuje, že štátny rozpočet nepostačuje a generálny bohatý sponzor nie je, pomôžme si sami.

Návrh:

Okrem smiešnej sumy za regtistráciu v SSTZ zaveďme hráčsku licenciu, ktorú by si musel každý hráč nad 18 rokov /detí by sa to netýkalo/, ktorý chce hrať akúkoľvek dlhodobú súťaž dospelých (ligu), kúpiť na každú sezónu. A to za každú súpisku, na ktorej bude zapísany. Môj prepočet: Ak by licencia na rok stála 5 EUR za jednu súpisku (čo je suma vyslovene smiešna) a pri maximálnom počte súpisiek 3, na ktorých môže byť hráč napísaný, budeme počítať priemernú početnosť hráča na súpiskách 1,5 a budeme uvažovať, že niektorí hráči kvôli licencii prestanú hrať (najmä najnižšie súťaže), potom by to mohlo vyzerať nasledovne:

4500 členov x 1,5 /početnosť na súpiske/ x 5 EUR = 33 750 EUR

Takto získané financie nie sú viazané na žiadne rozpočtové pravidlá a môžeme ich použiť na čo len chceme. Ak by sme ich zablokovali účelovo na mládež, potom máme zrazu financie minimálne na jedného dobre zaplateného trénera mládeže (nazvyme ho ústredný tréner mládeže) a máme podstatne lepšie zdroje na to, aby talentované deti nemuseli sedieť doma, ak rodičia nemajú na ich štarty. A zvýšilo by niečo aj na viaceré a početnejšie obsadené reprezentačné výcvikové tábory. Okrem toho, ako navrhol jeden člen komisie mládeže, keď sme tento systém spolu predebatovávali, mohol by sa zaplatiť jeden, nazvyme ho manager - externista, ktorý by nemal na starosti nič iné, len zháňať ďalšie peniaze s tým, že by mal nejaký rel. nízky fixný plat plus percentá zo získanej sumy. Toto by mohlo podľa mňa naštartovať finančný mechanizmus, ktorý by mohol postupne začať fungovať a mohli by sme skvalitniť výchovu mládeže na SR úrovni.

Aký máte na toto názor ? Čo myslíte priatelia, bolo by to schodné, alebo som vymyslel úplnú blbosť, ktorá nemá šancu na realizáciu ? Ako zabezpečiť technicky to čo navrhujem teraz nie je potrebné riešiť. Ak by to malo byť priechodné, mechanizmus sa už potom nájde.
Všetkým ďakujem za vyslovený názor (akýkoľvek, aj kritický).

Pozdravuje
Palo AlexyAutor: alexypavol {14/09/2010 11:34)


  Zdravím, p. Solár. Mnohé z toho, prakticky asi všetko, čo ste napísali nemožno nijako spochybniť. S vašimi názormi v oblasti výchovy mládeže sa úplne stotožňujem, ale.....
Krásne by bolo, keby všetko to, čo ste napísali mohlo, obrazne povedané, od zajtra fungovať (podpora klubov, výchova repre mládeže, kvalitní repretréneri, samozrejme dobre platení). Lenže my sme momentálne v situácii, kedy nefunguje nič z toho čo ste napísali (a čo by malo, až na nejaké malé mini ostrovčeky) a okrem toho, nie sú ani tí objektívni nezainteresovaní tréneri, lebo bohužiaľ, to klesanie ku dnu v tejto oblasti trvalo príliš dlho a systém je úplne rozložený. Niečo sme sa pred dvomi či tromi rokmi pokúsili oživiť s Jankom Medveckým. Vtedy sme pripravili materiál, ktorý sme predložili aj na VV a vtedajšiemu predsedovi komisie mládeže a narazili sme na absolútnu absenciu ľudí. Nemal kto do toho ísť a zaniklo to, resp. ani sa nikto nepokúsil niečo také rozbehnúť. (pre Vašu info je materiál, ktorý sme vtedy s Jankom dali dokopy na adrese www.stkpk.sk/dataa/Koncepcia celorocnej pripravy 2.doc). Myslím si, že nie je reálne chcieť vybudovať všetko naraz, lebo to chce jednak pomerne veľké prostriedky, ktoré nemáme, a takisto musím povedať, že aj personálne sme na tom biedne. Z rôznych dôvodov kvalitní nezávislí tréneri prakticky v SR neexistujú (možno jeden – dvaja). Súhlasím s tým, že bude zrejme potrebné pripraviť celú kompletnú koncepciu, čo všetko a ako by malo byť vybudované v konečnom finále, ale bude zároveň potrebné povedať, že to nebude ani za rok ani za dva, lebo ak sa niečo toľké roky zanedbáva, potrebuje to zase čas, kým sa to opäť oživí. Preto si myslím, že pomerne malé prostriedky od jednotlivcov na začiatok by mali byť len ako štartovací balík. Ak máme zachraňovať zbytky, ktoré ešte nevymreli, potom najprv podchyťme potenciálnu reprezentáciu, teda tých, čo sú momentálne najlepší (nechcem napísať TOP talenty, lebo je diskutabilné, či tí, čo sú teraz v žiakoch na špičke rebríčkov naozaj sú TOP talenty, alebo jednooký králi medzi slepými – nechcem tým nikoho ponížiť ani uraziť, ale keď chýba systém, tak možno tí najšikovnejší sú niekde inde...). Aby sme dali možnosť aspoň tým, ktorí ešte robia napriek všetkému – teda v prvom rade peniaze pre tých, čo v súčasnosti môžu tvoriť reprezentáciu a skúsme im dať v nadklubovej úrovni podstatne viac ako dostávajú. Ďalšiu časť na prvý pohľad veľkej, ale v konečnom dôsledku aj tak malej sumy by som určite „obetoval“ na nástroj, ktorý by zarábal nové peniaze (systém peniaze robia peniaze..). S pribúdajúcim balíkom financií by som postupne systém dobudovával tým, že ďalšie financie by išli na podporu klubov, ktoré už s deťmi robia, lebo majú skúsenosti a v čase budovania systému sú to podstatne efektívnejšie investované peniaze. Až následne by som použil motivačné „finančné injekcie“ pre kluby, ktoré s deťmi nerobia, ale chcú začať. Tam je návratnosť vložených prostriedkov podstatne dlhodobejšia, ale určite veľmi potrebná. Je to v hrubých rysoch, ale takto nejako si to predstavujem. Vyzerá to ako stavanie domu od strechy, ale má to racionálne jadro. Ak rozdrobíme získané financie hneď na začiatku na veľa malých čiastok, potom nič nebude podporené poriadne a tak to bude aj vyzerať. Preto si myslím, že treba postupne budovať jednotlivé stupne. Ak by sme tu nemali vôbec nič, potom by sa malo začať s náborom nových klubov. Ale my tu nejaké torzá máme, tak sa ich chyťme. A okrem toho, pokúsme sa zachrániť aj niečo z tejto generácie, aby sme tie deti nehodili celkom cez palubu.

Je to celé na dlhú debatu o konkrétnych krokoch, krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľoch, koncepcii na niekoľko rokov, s jasnou perspektívou. Treba to celé rozpracovať, čo nie je práca pre jedného človeka, ale pre tím ľudí (org. pracovníkov, trénerov, manažérov atď...). Najprv ale treba vedieť, či je vôbec aká taká vôľa komunity pustiť sa do takéhoto projektu, lebo to bude beh na dlhú a veľmi náročnú trať. Preto takýto predstih a preto sa snažím vyvolať na túto tému diskusiu, aby sme sa konečne rozhýbali, aby bolo jasno, či nájdeme podporu k niečomu takémuto (podľa mňa koncepčnému) aspoň v nadpolovičnej väčšine našej členskej základne, lebo bez jej podpory to bude len obyčajný boj s veternými mlynmi.....

Palo Alexy

Autor: alexy {19/09/2010 18:14)

   
  Zdravím páni, súťaže riadené hlavne krajskými zväzmi sú prestárle, ak sa nenaštartuje mládež, tak za 15 rokov nebude mať kto hrať ligy a vznikne jedna masová veterán tour. Je to môj názor. Preto súhlasím s touto myšlienkou začať niečo rýchle robiť pre mládež, lebo samotné kluby a rodičia to donekonečna nemôžu ťahať.
Ja som za vytvorenie samostatného ,,fondu mládeže,, , ale aby tomu uverila odborná a široká ST verejnosť, tak by to chcelo začať z opačného konca. Najprv určiť ciele, t.j. špecifikovať jasne prerozdeľovací mechanizmus fondu (kto bude rozdeľovať, komu, koľko a za akých podmienok), potom s týmto materiálom osloviť ST verejnosť a následne ho predložiť na schválenie konferencii. Podľa môjho názoru, tento balík by mal byť rozdelený aspoň do troch oblasti. Na podporu klubov, ktoré začnú pracovať s mládežou formou štartovacej injekcie, na podporu klubov pracujúcich s mládežou a na podporu top talentovanej mládeže a reprezentácie. Každá oblasť sa dá ďalej rozvinúť na konkrétne ciele, aby tomu jednoducho uverilo čo najviac ľudí, musí to byť dôveryhodné a s jasným cieľom. Ak to bude len o plate trénera a podpore talentovanej mládeže,tak toto nenaštartuje prácu v kluboch s mládežou. Nechcem tým povedať, že som proti, ale chce to širší záber. Ja osobne by som pýtal za licenciu od všetkých registrovaných hráčov bez ohľadu na vek. Už na začiatku by sa vyhlo otázke „prečo ja mám platiť za deti v iných kluboch ?“ Ak časť tých finančných prostriedkov pôjde vo forme štartovacej injekcie do klubov, ktoré začnú robiť s mládežou, tak je tu protiargument. Neviem ako inde, ale u nás na východe nemusíte pracovať s mládežou, stačí zaplatiť smiešnu pokutu a môžete hrať ligu. Nezmyselné nariadenie, ktoré určite pomohlo tomuto súčasnému stavu. Podporiť treba aj kluby, ktoré sa systematicky venujú mládeži, CTM je dobrá myšlienka, financie pomôžu, ale len na určitý čas. Keď vám začne SSTZ pozývať, nominovať 3-4 hráčky do zahraničia, samozrejme na náklady klubu, tak tie peniažky už nemajú takú hodnotu , preto aj tu treba vypracovať jasné pravidlá hry, motiváciu pre kluby. Som za, aby bol reprezentačný tréner mládeže, ale tréner, ktorému bude záležať na všetkých top talentovaných deťoch. Tréner, ktorý bude poskytovať spätné informácie klubovým a osobným trénerom, lebo doposiaľ nie je žiadna spätná väzba o tom, ako hrajú naše deti vonku, čo doporučuje.... Som za spoločné sústredenia talentov, za lepšiu medializáciu športu...,len toto všetko chce koncepčne a výdavkovo upratať, aby tomu verejnosť uverila.
Pán Alexy, pevne verím, že Vaša myšlienka nájde širokú podporu. Keď nie, tak potom treba vyjsť von s druhým variantom, tým nezmyselným a to pokutami za to, že nemáte družstvo v mládežníckych súťažiach. Ak pokuty, tak už poriadne a tie peniaze dať pre mládež za jasných podmienok. Potom tých smiešnych 5 EUR preplatia viacnásobne. Verím, že pre budúcnosť nášho športu je Vaša myšlienka oveľa, oveľa lepšia. Fero Solár


Autor: FeSo {17/09/2010 21:15)

   
  Zdravím priatelia. Takže dve pozitívne reakcie už máme. Áno, súhlasím s Eladom, v členskej základni je hlboká ignorancia smerom k mládeži. Momentálne s tým bojujem v BA kraji. Nikto o deti ani nezavadí okrem ich vlastných rodičov a pár (myslím tým ozaj pár, teda možno skutočne len dvaja) fanatikov, ktorí to robia pre dobrý pocit.

Áno, aj pre to, ako dopadla informácia o systéme SPM, ktorú dostali všetci členovia VV a ja som sa naivne nádejal, že sa posunie ďalej, aj preto som zvolil najprv diskusné fórum a až následne VV (ak to bude mať zmysel), a preto s takým predstihom. Uvidíme, či ešte niekto pridá názor. Viem, že toto fórum nečítajú všetci stolní tenisti, ale viem aj to, že ho číta oveľa viac ľudí, ako sem prispieva. Priatelia, ak máte akýkoľvek názor na môj návrh, napíšte aspoň vetu, čo si o tom myslíte, či má zmysel, aby sme sa snažili niečo takéto presadiť. Ak bude pozitívnych názorov viac a z viacerých kútov Slovenska, potom bude mať zmysel urobiť to, čo spomenul Elado.

Všetkým vopred ďakujem za akúkoľvek, hoci len verbálnu pomoc vyslovením svojho názoru pri snahách niečo robiť s financovaním našej budúcnosti.

Palo Alexy
Autor: alexy {17/09/2010 08:19)

   
  Čakal som. Myslel som, že bude väčší interes. Ale tento stav v ST odzrkadľuje a kopíruje stav v slovenskej spoločnosti. Beznádej. Toto je šteklivá téma. Nie len o peniazoch. O víziách, metódach,obetách, nádejách, osobnostiach, nových prístupoch a kto vie, o čom ešte všetkom.Máme ešte odvahu a silu? Je to výzva! Go on!
Autor: vlado {16/09/2010 22:08)

 
  osobne vidím obrovský problém v tom, že mládežnícky šport je robený nekoncepčne a tým pádom je často odtrhnutý od klubov resp. oddielov hlavne v nižších súťažiach. jednoducho ľudia hrajúci 5, 6, 7 ligy majú nejakú mládež na saláme. Práve tu vidím naj riziko, drvivá väčšina okresných funkcionárov pochádza práve z tohoto prostredia, kde ich zaujíma tak akurát tá ich súťaž ktorú hrajú 20-30 rokov a podľa mňa ich nezaujíma ani len repre dospelých nie to ešte nejaká mládež.
Otázka preto stojí tak, dokážeme presvedčiť túto skupinu o tom aby zdvihli za návrh ruku? obetujú tie dve pivá ročne v prospech niečoho čo vlastne ani nevnímajú? ak nájdeme argument, ktorý ich presvedčí, tak myslím, že to klapne.
Autor: Elado {16/09/2010 22:56)

 
  Ja nie som nijaký prorok, ale presne tento názor som očakával. Ale to nie je názor p. Elado, to je, obávam sa názor , nazvyme to "členskej základne". Osobne si myslím, že výška tejto sumy a jej účel využitia, by boli pre členskú základňu ST priechodné. Ale nepodceňoval by som paralené vypracovanie návrhu užitia a kontroly týchto prostriedkov.
Autor: vlado {16/09/2010 23:16)

 
  samozrejme kontrolné mechanizmy sú nevyhnutné, ale tu sa nejakého zneužitia neobávam, minimálne kým bude členom VV navrhovateľ.
Skôr vidím ako úlohu na najbližšie dni systematické vytypovanie tzv. názorových vodcov cez ktorých sa spustí celoslovenská informačná a presvedčovacia kampaň. Niečo to bude asi stáť, minimálne "pár" A4, plus nejaký ten benzín aby sa informácie fakt dostali úplne všade, nie ako pri zmene hracích systémov SPM, všakže;-)
Autor: Elado {16/09/2010 23:38)