Prestupový poriadok - privítali by ste zmeny?Pridať reakciu
nakoľko mi prestupový poriadok v podaní st. zväzu príde značne zastaralý, v mnohých veciach doslova obmedzujúci (hlavne u detí) napadlo mi či by nebolo vhodné rozvíriť diskusiu smerujúcu k jeho neskorším zmenám. Príde mi divné ak sú hráči bez akýchkoľvek zmluvných vzťahov odkázaní na svojvôľu nejakého predsedu klubu. Hlavne v dnešnej dobe, keď rodičia investujú do svojich detí ďaleko väčšie prostriedky ako väčšina samotných klubov (česť výnimkám).
Aký je Váš názor na danú problematiku?Autor: Elado {08/09/2010 22:10)


  Téma prestupový poriadok je veľmi dobre načasovaná, lebo nakoniec akákoľvek téma týkajúca sa zmien v súbore predpisov je teraz aktuálna, nakoľko na konci tejto sezóny bude konferencia SSTZ, ktorá jediná má právo meniť súbor predpisov, prestupový poriadok nevynímajúc.
Téma prestupy je veľmi citlivá. Súhlasím s tým, že najmä deti by nemali byť v takom prísnom režime, lebo dvojročná prestávka tak, ako to je teraz, ak sa s klubom nedohodne, je prakticky pre talentované dieťa likvidačná. Úplné uvoľnenie a voľný „pohyb“ hráča by bol z pohľadu hráča ideálny, ale je treba pozerať na veci komplexne. Žiaden hráč sa nezrodí sám od seba zo vzduchu. Na to, aby sme vychovali kvalitného športovca, povedzme na európskej úrovni, je nevyhnutne potrebné nasledovné:
1. dieťa, ktoré má aspoň bazálny talent a vôľu
2. rodič, ktorý dieťa adekvátnym spôsobom podporuje (nielen finančne, ale aj)
3. tréner, ktorý vie a chce s dieťaťom pracovať
4. klub, ktorý poskytne prostredie, v ktorom je možná komplexná výchova športovca
5. a povedzme „nadklubové štruktúry“, ktoré dokážu s talentom pracovať, keď jeho výkonnosť a potreby pre ďalší rast prekročia klubovú úroveň
Toto všetko sú nevyhnutné podmienky, bez nich vyrastie európsky hráč len výnimočne. Bez bodu 5 možno vychovať hráča na národnej úrovni.
Takže ak dieťa po povedzme 5-ročnej výchove v klube chce odísť do iného klubu, potom je úplne legitímne, že klub, ktorý poskytoval pre výchovu športovca celých 5 rokov priestory, organizáciu, prípadne trénera, sparingov, súťaže a pod., má právo požadovať istú kompenzáciu za to, čo poskytol. Na strane druhej, ak klub už nie je schopný z akýchkoľvek príčin ďalej rozvíjať výkonnosť, nemalo by sa stávať, aby športovcovi bolo nezmyselne bránené v prestupe do iného klubu, kde takého podmienky sú.
Toto sú zatiaľ všeobecne známe veci. Otázka je, ako tieto princípy dostať do praxe, nakoľko mnohí ľudia sú špekulatívny, ba dokonca aj zákerní a preto sa mnohokrát stretávame s rôznymi praktikami. Takže, ak niekto má predstavu, ako by to malo fungovať, tak by bolo dobré, aby to dal do diskusie a môže sa postupne dôjsť k rozumným kompromisom. Keďže Elado vyzval na diskusiu, predpokladám, že má nejakú predstavu.

Autor: alexy {09/09/2010 10:32)

 
  kvôli predstave nemusíme chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť za západnú hranicu. český prestupový poriadok mi príde ďaleko modernejší a pružnejší ako náš.
Súhlasím s p. Alexym, že kluby majú pri výchove hráčov nejaké náklady, teda mali by mať. Pričom si ale treba uvedomiť aj ďalšiu vec, nie každý klub investuje do výchovy mládeže rovnakú štruktúru výdavkov. Niekde hráči majú hradené všetko (výstroj, turnaje, trénerov, halu), inde si de facto väčšinu z týchto nákladov znáša hráč resp. jeho rodičia. Taktiež druhou stranou mince je fakt, že hlavne šikovnejšie deti nie len peniaze spotrebovávajú, ale ich aj do klubu výsledkami prinášajú, viď ctm a podobne. Z tohoto dôvodu nie som moc zástancom nejakých paušálny tabuliek "odchodného", ktoré možno odrážali stav z pred roka 89, kedy kluby hráčom dávali všetko takpovediac na podnose (vychádzam z iných športov s ktorými mám priamu skúsenosť, predpokladám že v st to bolo obdobné).
Je preto otázkou, či nie je na mieste zaviesť aspoň elementárne zmluvné vzťahy medzi hráčmi a klubmi aj v nižších vekových kategóriách. V podstate keď ako rodič privediem 5-7 ročné dieťa do nejakého klubu, tak predsa nemám prehľad o tom aká je kvalita materiálno-technického zabezpečenia toho ktorého klubu, o trénerskej stránke ani nehovoriac. A taktiež pochybujem, že väčšina rodičov (okrem snáď bývalých hráčov) na začiatku má vízie o nejakej športovej kariére svojho dieťaťa. Osobne som si na začiatku ani len zhruba nevedel predstaviť koľko vôbec moje dieťa pri športe vydrží, nehovoriac o tom aby som si už vtedy zabezpečil nejaké zadné vrátka pre prípad, že by som v budúcnosti chcel pre neho zmenu pôsobiska bez toho aby som bol rovnocenným partnerom nejakému funkcionárovi klubu (nenarážam na nikoho konkrétneho nakoľko nikam neprestupuje moje dieťa). Skôr z princípu nemám rád keď má byť moje dieťa "otrokom" nejakého klubu len preto, že som mu tam kedysi podpísal registráciu.
Po pravde nechce sa mi nejako extra tu rozpracovávať nejaké zmeny kým nemám aspoň základnú spätnú väzbu či je vôbec po zmene v tejto oblasti dopyt, či je vôbec vôla sa o niečom takomto baviť. Preto som otvoril túto tému zatiaľ ako všeobecný "nástrel", pričom ak je záujem uvedenú problematiku riešiť s víziou jej presadenia, tak nevidím problém aktívne sa podieľať na jej tvorbe minimálne nápadmi, bezplatným právnym servisom a p.
Autor: Elado {10/09/2010 10:57)