VyhláseniePridať reakciu

Prehlasujem, že dňom 29.5.2014 došlo k dohode medzi Zoltánom Lelkešom a Pavlom Alexym o riešení situácie vo veci vyplatenia odmien za moje pôsobenie v klube STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, čím prevzal na seba záväzok V. Poliačka. Klub ani V. Poliaček mi nie je dlžný žiadne finančné prostriedky a všetky mnou komunikované obviňujúce vyhlásenia na adresu V. Poliačka a prípadne klubu STK Pezinok boli založené na nepravdivých informáciách. Prehlasujem ďalej, že klub STK ZŠ Na bielenisku Pezinok ako aj Vladimír Poliaček si plnili voči mne všetky povinnosti načas a v dohodnutom rozsahu s výnimkou sporného prípadu k 15.5.2014 týkajúceho sa výhradne V Poliačka a nie klubu STK Pezinok, ktorý sa ale po vysvetlení a uzavretí vzájomnej dohody doriešil k mojej plnej spokojnosti. Za prípadné vzniknuté nedorozumenia, nepravdivé či krivé obvinenia, pokiaľ boli v tejto súvislosti spôsobené mojou chybnou interpretáciou skutkového stavu, sa dotknutým osobám ospravedlňujem. Ďalej prehlasujem, že klub STK Pezinok nemá a nikdy nemal voči mne žiadne podlžnosti. Zároveň sa zaväzujem, že v akejkoľvek súvislosti s mojim pôsobením v klube STK Pezinok nebudem spájať STK Pezinok ani P. Alexyho ako osobu akýmikoľvek problémami či nejasnosťami ohľadom finančného plnenia mojej odmeny, nakoľko som si vedomý, že žiadna dohoda medzi klubom STK Pezinok, alebo P. Alexym ako s osobou a mnou v tejto súvislosti nebola uzatvorená. Podpísaný Zoltán LelkešAutor: Zolo L. {29/05/2014 10:23)