Otvorený list pánovi Kudrecovi na zmenu nominácie..Pridať reakciu
Mgr. Jozef Kudrec , kudrjoz@post.sk, tel.č.: 0905 972 979


Zdôvodnenie zmeny v nominácií na medzinárodné majstrovstvá kadetov v Chorvátsku

Na základe porovnania dosiahnutých výsledkov zo satelitných turnajov v Hluku a Topoľčanoch som sa rozhodol pre zmenu nominácie, kde som namiesto hráča Ševeca Jakuba nominoval hráča Špánika Tibora. Dôvodom zmeny sú jednak už spomínané dosiahnuté výsledky na satelitných turnajoch a v prospech hráča Špánika aj postavenie v rebríčku k 1.9.2013. Mojim pôvodným zámerom bolo „potrestať“ Tibora Špánika za odmietnutie reprezentovať na satelitných turnajoch. Po rozhovore jednak s hráčom ako aj s jeho starým otcom, som dospel k záveru, že dôvodom nenastúpiť za reprezentačný tím nebolo odmietnutie reprezentovať zo strany hráča, ale jednoznačný postoj p. Grigela, a to podľa môjho názoru z dôvodu zaujatosti nielen k mojej osobe, ale aj celkovo k reprezentácii. Ak by som aj naďalej pokračoval v práci s reprezentáciou, stále budem presadzovať, aby Slovenskú republiku reprezentovali iba tí najlepší športovci a dôkazom toho je aj táto zmena v nominácií.

S pozdravom Mgr. Jozef Kudrec – tréner reprezentácie kadetov SRMgr. Igor Ševec, igorsevec@gmail.com,0915816940

Otvorený list na stanovisko pána Kudreca na zmenu nominácie ...

Po telefonickom rozhovore s Vami ( ktorý som zrušil ja ) som dospel k názoru, že to čo som si myslel o Vás, ako o odborníkovi na stolný tenis od začiatku sa len potvrdilo. Nie len že ste tréner, ktorý sa stolnému tenisu nerozumie, čo potvrdzujú Vaše dosiahnuté výsledky ako nereprezentačného trenéra. V preklade to znamená, že doteraz ste nevychoval od mala ani jedného hráča, ktorý by výkonnosťou patril k slovenskej špičke. Ja si to môžem dovoliť tvrdiť, nakoľko som sa od vzniku klubu v Kysuckom Novom Meste za 10 rokov podieľal na výchove troch majstrov SR v jednotlivých mládežníckych kategóriach vo dvojhre ( Jakub Ševec, Roman Rezetka, Alexander Valuch). Ale najhoršie na tom je, že slovo pedagóg a hlavne psychológ Vám nič nehovorí. Nemalo by sa stávať, že nominujete hráčov na základe neoverených informácii a až potom, keď si ich dodatočne overíte, zmeníte nomináciu. Pán Kudrec, keby ste bol kompetentný, tak za takéto faux pas sa prinajmenšom ospravedlníte. Nehľadiac na to či je to môj syn, alebo niektorý iný hráč. Uvedomte si, že vy takýmto jednaním ubližujete ešte stále deťom. Podľa môjho názoru Jakub od začiatku nemal na nominačke čo robiť a keď ste sa už oficiálne rozhodli pre neho (neviem na základe čoho?), tak ste to mali dodržať a vyriešiť situáciu tak, aby ste nikomu neublížili.
Nemám vo zvyku takto písať, ale toto už bolo aj na mňa priveľa.
A právne pán Kudrec, Vaše stanovisko stojí tiež na hlinených nohách... nakoľko vy nenominujete, ale navrhujete komisii ( tá o nijakej zmene nevie.. p.Valuch - nevie, p.Alexy –nevie ).. a na základe návrhu komisie schvaľuje výkonný výbor...tak Vás žiadam aby ste predložili relevantné doklady schválené komisiou a výkonným výborom podľa platných stanov.
Pán Kudrec, spýtali ste sa za tri roky hráčov( alebo zistili anonymným dotazníkom), ktorí boli za Vás v reprezentácii, či Vás berú ako autoritu a odborníka na stolný tenis, ktorý vie v ťažkých chvíľach poradiť.. boli by ste prekvapený, čo si naozaj o Vás myslia..
Ak sa Vás to pán Kudrec dotklo, že Vás považujem za neodborníka, rád sa zúčastním prednášky ( môže byť aj cez internet - verejne), ak ste ju schopný vôbec urobiť na tému “ Trendy v stolnom tenise pri výchove mládeže na základe vlastných skúseností a postrehov zo zahraničia „ ...lebo ak Vy nie, tak ja áno, ale nie otrepané odpísané teoretické frázy...však nakoniec to zhodnotia samotní čitatelia ....
S pozdravom Mgr. Igor Ševec – otec Jakuba

Autor: igor sevec {02/09/2013 18:22)