Školenia rozhodcov - pridané 8.8.2010Pridať reakciu
Na jeseň 2010 sa uskutočnia nasledovné školenia rozhodcov:

Školenie nových rozhodcov
Termín 25 -26.9.2010, Bratislava, Černockého
Obnova licencie a zvyšovanie kvalifikácie na vyššiu licenciu (okrem M) - 25.9.2010, Bratislava, Černockého
Pôsobnosť - prednostne BA kraj, ale je možné sa prihlásiť sa aj z iných krajov


Školenie hlavných rozhodcov (turnajov, stretnutí družstiev)

Termín: 16.-17.10.2010, Bratislava, Černockého 6

Celoslovenská pôsobnosť

Prihlášky, prípadne bližšie info na adresu sstz6@sstz.sk (pre obidva termíny).
Autor: alexypavol {09/08/2010 12:27)