Body za kontrolák.Pridať reakciu
Len taká malá poznámočka, kedysi bol kopec zahraničných turnajov vyradený z klasifikácie vraj kvôli rozhodcom a pritom tých rozhodcov my sami nevieme posadiť ani na kontrolák. Nehovoriac o tom, že strašne radi dodržujeme tradíciu kontrolákov týždeň dva pred, alebo po turnaji príslušnej kategórie:-)Autor: Elado {05/12/2012 10:08)


  Dobrý deň, pán Alexy.
Chcem sa Vás opýtať, prečo máte vo Vašich neoficiálnych rebríčkoch započítaný KT kadetov a kadetiek, ktorý sa konal 27.-28.11.2012? Pokiaľ mám vedomosti o tvorbe rebríčkov mládeže, KT by tam zaradený nemal byť. Odporuje to pravidlám tvorby rebríčkov mládeže na sezónu 2012/2013. Aspoň mi to tak z pravidiel vyplýva. Bude to aj v oficiálnych rebríčkoch? Skúste mi to objasniť, pretože som sa v sobotu na SPM rozprával z viacerými, ktorí sa KT nezúčastnili, lebo nedostali pozvánku a budú poškodení.
A taktiež, ako už aj Elado uviedol, neboli tam rozhodcovia, ani počítadla a rozhodovali a počítali si deti sami. Ja som tam nebol, ale mám informácie, ako ten KT prebehol. Myslím si, že sa to prieči aj Vášmu presvedčeniu a snahám o čo ste dlho bojovali a presadzovali, totiž, aby na turnajoch, ktoré sa majú započítavať do rebríčkov boli oficiálni rozhodcovia – aspoň mám vedomosti, že to bola Vaša zásluha, že sa to presadilo. I keď viackrát by tie deti rozhodovali lepšie ako niektorí rozhodcovia, ktorí driemu a nedívajú sa a napriek tomu rozhodnú zle. Ale to už je o inom.
Ak môžem vyjadriť svoj osobný názor, KT by mal riešiť len rozhodovanie repre trénera o jeho nomináciách v repre, takže si môže pozvať koho chce, to nespochybňujem, i keď by aj tu mali byť aspoň aké také pravidlá, ktoré nie sú ako sa zdá v ničom, čo sa stolného tenisu na Slovensku týka, vyjmúc samotnej hry, ktorá ako jediná tu pravidlá má.
Myslím si tiež, že ak by sa KT mal započítať do rebríčka, tak by to len umelo zamiešalo rebríčkom. Veď markantne to bolo z výsledkov vidieť, keď na KT boli pozvaní dvaja mladší kadeti, jeden dokonca dosť ďaleko spoza 16-ky, ktorí nevyhrali so staršími ani jeden zápas, len medzi sebou a dostali vo Vašom rebríčku toľko bodov, ako by sa umiestnili na 7. a 8. mieste na SPM – hoci jeden z nich nevyhral ani jeden zápas. Len aby ma niekto zle nepochopil, ja nemám proti nemenovaným absolútne nič, želám im veľa úspechov, len chcem poukázať na nezmyselnosť v takomto prípade zaradiť výsledky do rebríčkov. Ako k tomu prídu ďalší, ktorú sú v rebríčku vyššie a budú umelo vytlačení, hoci sa KT zúčastniť nemohli.
A na záver ešte jednu poznámku – načo KT, ktorý by mal nespravodlivo rebríček zamiešať, cca 10 dní pred SPM kadetov, ktorý tento rebríček zamieša spravodlivo?

Autor: mkassay {10/12/2012 12:11)

 
 
Dobrý deň pán Kaššay.
Podľa pravidiel tvorby rebríčkov sa do rebríčkov započítajú KT, ktoré sú uvedené v športovom kalendári. Uvedený KT bol na žiadosť KŠR na zasadnutí VV SSTZ zaradený do kalendára pre sezónu 2012/2013, je tam uvedený a teda sa počíta a bude aj v oficiálnych rebríčkoch započítaný. Toľko k pravidlám a predpisom.
Prečo sa KT započítavajú, to je už iná diskusia. Do značnej miery zdieľam Váš názor, že pre výberové súťaže, teda tie, kde nie je rovnosť šancí na účasť je ich započítavanie do SR rebríčkov otázne. Lenže sú tu aj argumenty repre trénerov, že ak ich hráči nemajú započítane, potom KT ignorujú práve tí najlepší. Ďalej, ak si povieme, že započítavať budeme len tie podujatia, ktoré sú dostupné všetkým, potom by sme nemali počítať ani PRO TOUR ani ME, ani MS atď, lebo všade tam idú len hráči nominovaní trénermi....Prípadne ak nie je záujem z vyšších miest rebríčka, idú samoplatcovia tiež z nižších rebríčkových umiestnení. Neobhajujem, len sa pokúšam na to pozerať objektívne. Zase zopakujem starú pesničku - nebol by problém, ak by sa rebríčky počítali na inom princípe, napr. kto koho porazí, ale o tom sa už nadiskutovalo dosť aj sa urobilo dosť a výsledok zanikol.... Prečo, to je na inú diskusiu.

Čo sa týka pridelených bodov, zrejme máte pravdu v tom, aby hráč, ktorý nevyhrá ani jeden zápas, nedostal žiadne body. V tejto sezóne s tým už nič nenarobíme, ale budem na to myslieť pri úprave pravidiel pre budúcu sezónu. Inak, ten bodový zisk za 7. a 8. miesto na KT nie je taký vysoký ako za 7. a 8. miesto SPM ( SPM 7. miesto 187 bodov, KT 7. miesto 115, pre 8. miesto to je 173 a 95) ale aj tak, myslím, že máte v tomto pravdu. A nielen vy, už ma to upozornili viacerí.

Pokiaľ ide o kvalitu turnajov. Tiež súhlasím, že tam majú byť rozhodcovia. Skúsim s tým niečo urobiť. Na najbližšom VV sa na to opýtam a skúsim navrhnúť, aby sme to dali organizátorovi KT za povinnosť. To vieme, ak to schváli VV, urobiť už v tejto sezóne.

Otázka či vôbec organizovať KT a kedy je na dlhú debatu, sú argumenty aj za aj proti. Súvisí to so systémom výchovy reprezentantov, ktorý je u nás v troskách, repre výbery sa takmer nestretávajú a keď, tak to sú nepravidelné občasné stretnutia, v kalendári sa ťažko hľadá termín, ktorý by vyhovoval. Ŕepre tréneri by mi možno oponovali, ale ja to takto vidím. Nejaké kozmetické úpravy zdá sa už nepomôžu a je treba prísť s celkovou novou koncepciou výchovy mládeže.

S pozdravom

P. Alexy
Autor: alexy {13/12/2012 07:44)

   
  Marián,
asi budeš sklamaný, ale kontroláky v tejto podobe sú zjavne alfou a omegou posudzovania hráčov momentálne.
Dovolím si citovať zo zápisu č. 6 na čom sa zhodla komisia trénerov - "- kontrolné turnaje – zvýraznit bodovú hodnotu".
Zjavne teda kontroláky majú super váhu a bez nich to jednoducho nejde. Čo tam po tom, že naši hráči nevedia hrať vonku so zahraničnými hráčmi, ktorým majú problém vôbec prijať servis atď atď.
Je veľmi dôležité, aby na kontrolákoch hralo stále dokolečka to isté jadro hráčov, občas sa prihodia dvaja mladší, občas možno dvaja starší podľa momentálnej nálady trénerov. Čo tam po tom, že sa títo hráči poznajú ako manželia po 20 rokoch, pomaly poslepiačky vedia aký servis príde, čo tam potom že si zahrajú v tréningovej atmosfére, druhý deň často bez záujmu atď atď. Čo tam po tom, že tí istí hráči sa stretnú 4x v roku na bodovačkách v skupinách nasadených a o dve hoďky niekde v pavúku. Spravidla si nejaký zápas dajú aj o kategóriu vyššie a nadôvažok ešte aj v dorasteneckej lige. No a k termínom kontrolákov sa škoda vyjadrovať, tie sú priam legendárne:-)
Osobne poviem kacírsku myšlienku, že keby miesto dvojdňového kontroláku tie deti mali sústredenie zamerané čisto na taktiku a psychológiu, tak je výsledný efekt lepší. A dokonca aj tí tréneri a hráči medzi sebou by sa o sebe dozvedeli viac, ako na kontroláku púťového typu. Už to chce len kolotoč pred halu a pečené klobásky a možno prídu aj diváci s rodinami.

Mne to príde ako keby som chcel v škole zlepšiť pamäť detí tým, že sa budú každý druhý týždeň učiť tú istú básničku po celý rok. Zaujímavá metóda, ale asi nie moc rozšírená;-)

Už to tu bolo niekoľko krát povedané existuje niečo čomu sa hovorí svetový resp. euro rebrík, ktorého výpovedná hodnota je niekde úplne inde ako kontrolák bez rozhodcov;-)

ešte sa okrajovo dotknem úplne inej témy, všimol si niekto z kompetentných napríklad ženské a dievčenské súťaže u nás? Je normálne, aby vo vrcholovom športe hrali ženskú súťaž pomaly najmladšie žiačky? V dorasteneckej lige skôr nájdem mladšiu žiačku ako vekom skutočnú dorastenku. Je to pre stolný tenis ako taký dobré? Je to dobré pre tie deti? Lebo ja sa priznám, že poznám veľa športov, kde môže dieťa súťažiť maximálne o kategóriu vyššie v prípade skutočne výnimočných talentov po ostaršení o dve, ale športov, kde hrajú deti MASOVO o 3-4 kategórie vyššie je minimum.
Autor: Elado {10/12/2012 23:20)

 
  Dobrý večer, pán Alexy.
Ďakujem za Vašu odpoveď. Ale na úvod Vás musím poopraviť, aspoň si myslím, že mám pravdu. Skúste ma opraviť, ak to tak nie je. Určite nemám všetky informácie, čo sa deje „na zväze“ a na výkonnom výbore, len to, čo si prečítam zo zápisov.
Keď sme protestovali proti KT v termíne tesne po satelitoch a pred SPM, neviem presne, kedy bol ten termín, vtedy bol ten KT zrušený. Myslím si, že tiež nemal podľa mňa zmysel a ani výpovednú hodnotu, keď bolo toľko turnajov. A bol našťastie zrušený. A bol zrušený preto, lebo nebol uvedený v športovom kalendári. Vtedy ste to uznali a KT zrušili, aby nebol porušený predpis. Teraz si myslím, že je obdobná situácia. Obdobná v tom, že v športovom kalendári, vydanom pred začiatkom sezóny 2012/2013 nebol uvedený žiadny KT. A v tom je ten problém. Predpis pre tvorbu rebríčkov na sezónu 2012 v časti pre súťaže mládeže v bode 1. písmeno m/ hovorí že: „Kontrolný turnaj sa započíta do rebríčka len ak je uvedený v športovom kalendári na začiatku sezóny. Dodatkové kontrolné turnaje sa do rebríčka nezapočítavajú.“ Toľko citát z predpisu.

A kontrolné turnaje sa zrejme kompetentní rozhodli do športového kalendára zaradiť dodatočne, o čom svedčí aj zápis č. 5. z VV konanom niekedy koncom septembra 2012 (v záhlaví je zrejme mylne uvedený dátum 25.5.2012), konkrétne v bode 4.6.: Kontrolný turnaj kadetov a kadetiek, 20.11.2012, Bratislava.
Úloha: Doplniť termíny KT juniorov a kadetov na celý súťažný ročník do kalendára SSTZ

Opakujem, nie som proti KT, ak ma nejaký zmysel, ak ma repre trénerovi niečo vyriešiť, ale zaradiť ho do rebríčka, to ako keby sme pre niekoľkých našich vyvolených urobili domácu súťaž (bez rozhodcov), len aby dostali veľa bodov, aby sa v tom rebríčku čo najdlhšie udržali, prípadne zozadu posunuli vyššie. A to je absurdné. Tu sa to nedá zrovnať ani so zahraničnými turnajmi, lebo tam by musel každý z tých našich ôsmych so zahraničnou konkurenciou niečo vyhrať, ak by chcel dostať nejaký ten bod do nášho rebríčka. Nehovoriac o tom, že takýto nezmyselný KT sa koná v strede týždňa a deti opäť vymeškávajú školu a potom to doháňajú. Na to asi nikto neberie ohľad. Celé je to spôsobené tým, že nie sú jasné pravidlá pre nič a tie nie sú preto, lebo neexistuje žiadna ucelená koncepcia pre prácu s mládežou. V tom máte veľkú pravdu.

Z vyššie uvedeného by teda malo vyplynúť, že túto sezónu sa do rebríčkov, podľa mňa našťastie v zmysle ako takej spravodlivosti, nezapočíta už ani jeden KT. Tu asi rozhodla v záujme spravodlivosti vyššia prozreteľnosť.

A čo sa týka Slovenských rebríčkov, nemali by sa do nich podľa mňa započítavať žiadne zahraničné turnaje (Pro Tour-y, ME, atď.) Na to slúžia európsky a svetový rebríček. Slovenský rebríček by mal byť obrazom Slovenských súťaži. Veď povedzme si pravdu, reprezentačné výbery sa aj tak vždy neriadia podľa toho, kto je momentálne v rebríčku hore – príklady myslím nemusím uvádzať. A keby bola jasná koncepcia a výber reprezentantov na začiatku sezóny, tak by k tomu nemuselo ani dochádzať.
A ten náš Slovenský rebríček je dosť veľkým motivačným stimulom pre naše deti, tak prečo im ho stále nespravodlivo miešame? Veď asi jediné čo z nášho rebríčka zatiaľ pevne vyplýva je zaradenie hráčov do CTM. O ničom inom zatiaľ neviem.

Áno, ako ste uviedli, najlepší systém tvorby rebríčkov by bol na základe toho, kto koho porazil. A ten, s jasnou koncepciou by veľa veci sprehľadnil. I keď aj tu by sa možno našli nejaké problémy, ktoré by bolo treba ošetriť.

S pozdravom,

M. Kaššay

Autor: mkassay {15/12/2012 01:07)

 
 

Zdravím, pán Kaššay,
dotýkate sa nielen KT a rebríčkov, ale v podstate celej koncepcie výchovy mládeže. Ono sa to ani inak nedá, lebo to spolu súvisí. Mohol by som začať okolo toho debratovať hoci aj tu, ale nevidím v tom zmysel, aby sme si tu vymieňali siahodlhé úvahy. Na to, aby sa niečo výrazne zmenilo je potrebná vôľa väčšiny a konštruktívna debata. Takže, nepustím sa teraz obšírnej debaty. Pokiaľ ide o zaradenie KT, tento rok vznikla v dôsledku OH špecifická situácia. Totiž, ITTF nevydala svoj kalendár načas práve kvôli OH a ten sa tvori ad hoc. Ak si spomeniete, aj SPM boli na začiatku sezóny rozpísané len na prvú polovicu, lebo sa nevedelo, ako bude vyzerať kalendár. A tak sa stalo, že sa posunuli aj ostatné veci. VV nezasadá každý týždeň a zaradenie KT do kalendára sa tak posunulo, ale posunuli sa aj iné termíny. Preto to nebolo presne na začiatku sezóny. Toľko na vysvetlenie. Ak by sme sa mali striktne držať vo všetkom toho, že kalendár má byť pred začiatkom sezóny, potom by sme nemohli bodovať ani SPM, ktoré boli zaradené do kalendára neskôr a pod.

S pozdravom

P. Alexy
Autor: alexy {15/12/2012 14:51)

 
  P.S.: Pán Alexy ! Veľmi sa ospravedlňujem sa za preklep vo Vašom priezvisku v mojom poslednom príspevku.

M. Kaššay

Autor: mkassay {16/12/2012 23:11)

   
  Zdravím Vás, pán Alexi !

Jasnú a priamu odpoveď ste mi nedali, môžem si len domyslieť z toho čo ste napísali, že KT sa do rebríčka započíta. Alebo sa mýlim? Ak sa tak však stane, potom dôjde určite k porušeniu pravidiel o tvorbe rebríčkov. Lebo predpis nepustí, len ho ľudia porušia, ak im bude na tom veľmi záležať, alebo z neznalosti predpisov?
A musím opäť uviesť na pravú mieru Vaše tvrdenia. Pravidlá o tvorbe rebríčkov v bode 1. písmeno a/ hovoria len to že do rebríčkov sa započítajú športové podujatia uverejnené v športovom kalendári SSTZ a schválené VV, nie to, že by tam mali byť uverejnené na začiatku sezóny. Ale o započítaní KT do rebríčkov to predpis explicitne vyžaduje a druhou vetou to ešte zdôrazni, že započítané byť nemôžu, ak sa tak nestane. Tvorca predpisu asi vedel, čo robí. To sú len fakty.
Určite, nebudem ani ja siahodlho diskutovať. Počkám do 1. januára, kedy budú uverejnené oficiálne rebríčky.

S pozdravom,

M. Kaššay

Autor: mkassay {16/12/2012 23:06)

 
  pred 5 rokmi sa na fóre ivaánky riešili podobné veci, kontroláky, rebríky, nominácie, nesystémovosť práce s mládežou.
Ukazuje sa, že za tú dobu sa nezmenilo absolútne nič, ak vtedy bolo 5 minút po dvanástej, tak dnes je to už 5 rokov po dvanástej a zjavne pohoda:-)
Marian šetri si zdravie, kašli na slovenský rebrík, zaujímavé sú tituly a euro rebrík, výsledky vonku;-) Tu na slovensku to bude vždy len o špekuláciách, hraní sa na šport, pričom aj tento rok sa píšu výsledky aj v extralige, aj v prvej, aj v druhej......aj v deviatej.
To sú ešte podstatnejšie problémy ako detské rebríčky a ich ohýbanie, o tom, že repre tréneri nezverejňujú ani len hrubé nominačné kritériá škoda hovoriť.
Systém jednoducho nie je v ničom.
Autor: Elado {18/12/2012 11:37)

 
  Dobrý deň pán Kaššay,
Ja by som rada vedela, prečo ste začal riešiť body do rebríčka za kontrolný turnaj až po jeho odohraní, keď ste veľmi dobre vedel, že do rebríčka sa tieto výsledky budú započítavať už pred jeho odohraním (ak by ste si túto informáciu neprečítal na stránke SSTZ, prípadne sa o tom nepočul, mal ste to uvedené na nominačnom liste na KT kadetov).
Prepáčte, nechcem Vás krivo obviniť, ale príde mi to ako by ste s tým nesúhlasil len preto, že KT nedopadol podľa Vašich predstáv. Ak by Vám išlo o princíp, zverejnil by ste svoj názor pred odohraním KT.
Nech už to bolo akokoľvek, keď sa raz niečo oficiálne dohodne, prezentuje verejnosti a nikto zo zainteresovaných nepodáva žiaden protest, nenamieta, nemyslím si, že je namieste reagovať po odohraní na základe toho, ako to dopadlo.

Turčeková


Autor: turcekovam {02/01/2013 18:36)

 
  Dobrý deň, pani Turčeková.

Myslel som si, že už nebudem reagovať na túto tému. Že som svoj postoj ku KT jasne a siahodlho vysvetlil. Ale keď som si náhodou všimol Váš príspevok (systém neviem prečo počet príspevkov na stránke nezvyšuje) tak mi to nedalo.
Tvrdíte, že som o započítaní KT do rebríčkov dobre vedel, že to bolo vopred dohodnuté a oficiálne zverejnené a pýtate sa prečo som nebol principiálny už pred KT. Teda odpoviem.

Ja som sa o KT dozvedel vo štvrtok poobede 22.11. na tréningu v Ružomberku od p. Bystričana, keď mi povedal, že mu prišli nominačné listy. Teda bolo to len 5 dní pred KT a medzi tým víkend. Ja som už dúfal, že žiadny KT v dohľadnej dobe nebude, lebo podľa zápisu č.5 z VV SSTZ mal KT byť 20.11. 2012. A v Bratislave na KT som nebol, lebo tam išiel tréner, keďže máme viac reprezentantov v klube. Už som to viac neriešil.

Oficiálna informácia o tom, že by KT mal byť započítaný do rebríčka nebola nikde uvedená, ako vy tvrdíte. Ja stránku SSTZ pravidelne sledujem. A nebývam v Bratislave a neviem o tom či sa niekto s niekým na niečom dohodne. Pre mňa je oficiálne to, čo je uvedené na stránke SSTZ. A nikde sa táto informácia neobjavila, ani v „Aktualitách“, ani v „Informačnom servise reprezentácie“ – sú tam nominačné listy, ale ani zmienka o tom, že by sa mal KT započítavať do rebríčka. A nie je to tam dodnes. Prečo to tam nedali? Ani v zápise č. 6/2012 z VV SSTZ, kde sú nominácie na KT. Pochopiteľne. Je to proti pravidlám tvorby rebríčkov. A ak túto informáciu niekde na stránke SSTZ nájdete, tak sa Vám ospravedlním. A ak by to malo byť oficiálne, tak by VV SSTZ musel najprv zmeniť pravidlá, dané pred začiatkom sezóny. Máte pravdu v tom, že som túto informáciu našiel neskôr na nominačnom liste, ktorý p. Čolovičková posiela aj mne do pošty, ako ospravedlnenku do školy pre Andreja.

Ja som sa o započítaní KT do neoficiálneho rebríčka na Pezinskej stránke dozvedel až neskôr, keď som išiel na SPM do Valalík. A tam som sa s niektorými rodičmi, ktorých deti boli poškodené o tom aj bavil.
Ale to, či som o započítaní KT do rebríčkov vedel alebo nie, je však úplne nepodstatné. Prečo? Vysvetlím.
Osobne si myslím, že ak dôjde k porušeniu pravidiel, je úplne jedno, kto a hlavne kedy a z akých pohnútok protestuje. Či je to pred, alebo po turnaji a hlavne po takom, ktorý sa ani turnajom, za ktorý by mali hráči získať tak veľa bodov ani nazvať nedá, ako prebiehal u kadetov.
Každý, kto sa cíti osobne poškodený, alebo sa mu zdá, že sa deje niekomu krivda a je v tom osobne zainteresovaný, má absolútne právo namietať proti jasnému porušeniu pravidiel. A ostatní by to mali akceptovať. Aj keď je to pre nich nevýhodné. Veď porušenie akýchkoľvek vopred dohodnutých pravidiel sa môže v blízkej dobe obrátiť aj proti Vám.
Chápem, že niekto sedí ticho a neprotestuje, lebo mu to momentálne vyhovuje, alebo mu to je jedno, alebo je situáciou na slovenskej stolnotenisovej scéne už unavený, že sa aj tak nič nezmení. To nikomu nezazlievam. Ale že niekto obhajuje porušenie pravidiel, keď mu to momentálne vyhovuje, sa mi zdá veľmi nevhodné. Nechcem Vás uraziť. Aspoň tak mi to vyplýva z Vašej námietky proti môjmu príspevku. Váš syn získal vysoké umiestnenie na KT a Vám vyhovuje, že tie body do rebríčka získal i keď neoprávnene a proti pravidlám, mimochodom tak isto ako môj syn, ktorý sa umiestnil rovnako vysoko ako Váš. A tak isto získal neoprávnene veľa bodov. No ja, i keď o tom pochybujete, som s umiestnením svojho syna spokojný. Mne šlo v mojom príspevku o niečo úplne iné.
Pre Vášho syna je to možno forma tréningu, keď si odskočil do haly na KT, pre nás je to veľká strata času (dva dni v škole) a 600 km, aby si zahral s chlapcami, s ktorými hrá každú chvíľu.

A na odľahčenie ešte jedna poznámka. Len pred nedávnom sa ma Andrej spýtal, že prečo ho nepozvali na KT juniorov, ako kadetskú jednotku, tak ako dvoch mladších na KT kadetov.
Možno by tam získal kopu bodov za prinajmenšom 8. miesto a posunulo by ho to vyššie v juniorskom rebríčku na úkor iných, ktorí tam byť nemohli (túto poslednú vetu nepovedal on, to dodávam ja).

M. Kaššay

Autor: mkassay {17/01/2013 11:33)

   
 
  Vieš, Elado, keď som sa na SPM vo Valalikoch dozvedel o bodovaní KT na Pezinskej stránke, bolo mi niektoré deti ľúto. A ja som im tvrdil, že by to tak podľa pravidiel nemalo byť. A niektorí ich rodičia nad tým len mávli rukou, že však tak to už u nás na Slovensku chodí. Chcel som sa na to p. Alexyho priamo spýtať. A keďže som ho už podvečer na SPM nevidel, využil som ich stránku. To je všetko.
A celkom s Tebou nesúhlasím. Detské rebríčky sú pre deti dosť podstatné, či už Slovenský rebríček, alebo úspešnosti v ligách, ktoré tieto detí hrajú. Sú pre nich určitým meradlom ich úspešnosti. A nie každý z nich sa dostane do európskeho či svetového rebríčka.
V ostatnom máš samozrejme pravdu. Neviem, či v nejakom inom športe sa tak bežne výsledky píšu a ligy predávajú a kupujú.

Autor: mkassay {18/12/2012 23:59)