Pridať reakciu

Prečo slovenský stolný tenis na úrovni seniorskej reprezentácie stagnuje resp. upadá a upadne ešte viac.


Už roky fungujem ako aktívny člen SSTZ v hráčskej časti tejto organizácie .Celú činnosť zväzu som sledoval len veľmi okrajovo, hral som a širšie súvislosti ma príliš nezaujímali.
Až do času, kým som do tohto športu nezačal zasväcovať svoje dieťa, a týmto počinom som
automaticky vstúpil aj do arény ,v ktorej fungujú funkcionári ,a to od klubových, krajských až po najvyšších zväzových.
A keď píšem, že stolný tenis stagnuje alebo postupne upadá a podľa mňa upadne ešte viac, tak
napíšem príčiny a súvislosti aj prečo to tak podľa mňa bolo a pretrváva:
1.Poddimenzovanosť SSTZ zo strany štátu vo finančnej oblasti.
2.Nesprávne rozdelenie financií v SSTZ v jednotlivých častiach jeho rozpočtu.
3.Neschopnosť manažmentu SSTZ zabezpečiť generálneho sponzora resp. dostatok financií
pre reprezentáciu alebo zväz ako taký.
4.Ukončenie financovania športovca s ukončením jeho pôsobenia v juniorskej kategórii
a ponechanie jeho výkonnostného rastu len na neho samotného ,pripadne na klub
v ktorom pôsobí .
5.Nedostatočná popularizácia tohto športu v médiách, hlavne v televízii.
6.Slabá prezentácia najlepších hráčov v školskom prostredí a ich priblíženie mladej
generácii.
7.Nezáujem manažmentu SSTZ o podporu reprezentácie dospelých ,ktorá by mala rozmer
aspoň elementárnej zdravotnej starostlivosti, prípravy reprezentácie v kvalitných
podmienkach pred podujatiami európskeho alebo svetového významu /pobyt s iným
rámcovo výkonnostne obdobným teamom / alebo pobyty repre v strediskách v zahraničí.
8.Neochota manažmentu SSTZ o uzatvorenie serióznych zmlúv s reprezentantmi za
reprezentáciu republiky či už za repre štarty na ME,MS alebo aj na protouroch alebo za
odohratie zápasov za SR v rámci európskej ligy.
9.Absolútna nedostatočnosť trénerských osobnosti pri reprezentácií dospelých. 10.Absolútna neprítomnosť trénerov pri príprave reprezentácie dospelých/väčšinou však
neexistuje ani žiadna spoločná príprava/.
11.Absolútna neprítomnosť trénerov pri protouroch o nejakom zdravotnom zabezpečení ani
nehovoriac.
12.Neprihlásenie reprezentačných kolektívov mužov a žien do teraz prebiehajúcej európskej
ligy .
13.Nefunkčné /cenzurované/ diskusné fórum na internetovej stránke SSTZ.

Určite som niekoľko ďalších príčin zabudol napísať. Možno ma nejaký ďalší čitateľ doplní o svoje poznatky, určite sa nájdu aj oponenti k mojim slovám.
Ako skoro všade v tomto štáte v oblasti športu, stretávame sa mi všetci čo tento šport máme radi s nedostatkom financií na náš obľúbený šport .Tak aj tento zväz na tom nie je asi ináč. Krajské zväzy nedostávajú žiadne peniaze od centrálneho SSTZ ak nepočítame peniaze z registrácii nových alebo staronových členov za registračné preukazy ,či ináč povedané hráčske licencie. Obyčajný člen sa stal teda len platiteľom poplatkov vo forme ako sú registr.preukazy, štartovné do súťaží, prestupy, hosťovania ,odchody do zahraničia alebo


pokuty.Za tieto poplatky dostáva odmenu -môže pod vlajkou SSTZ hrať rôzne súťaže .Ináč- nič. Je dosť možné,že práve pre toto existuje v Košiciach paralelná stolnotenisova súťaž,v
ktorej pôsobí odhadom 120-150 hráčov bez registrácie v SSTZ. A teraz sa opatovne chystá navýšenie poplatkov.Uvidíme aké a za čo.
Niektorí hráči sú úspešnejší ako iní a v hráčskom rebríčku vystúpia až na vrchol celej početnej členskej základne -cca 9000 aktívnych hráčov. Možno je členov viac,možno menej. Nie je to podstatné. Podstatné je toto: ukončením juniorského veku sa konči finančná a aj hocijaká iná podpora vrcholového hráča ako takého zo strany SSTZ.
Takýto hráč je ponechaný osudu .Čo s nim bude, či sa udrží hore aj v ďalšom období ,to už nikoho nezaujíma. Ak takýto hráč prestane trénovať alebo celkovo hrať to nevadí. Veď na Slovensku máme ďalších 8999 hráčov čo budú považovať za poctu a česť ak ich SSTZ nominuje reprezentovať našu vlasť. Naplníme Coubertenovo heslo o zúčastnení sa na súťaži a to stačí .Viac ako účasť by možno bola aj na škodu SSTZ. Alebo na podujatia budú jazdiť len funkcionári,veď sú v komisiách nadnárodného významu.
Odkiaľ teda vziať peniaze na takýchto hráčov, ktorí sú finálnym produktom celého hnutia, celého nášho SSTZ ? Vie to vôbec vedenie SSTZ ?. A ak to vie ,dokáže to naplniť skutkami?
Vedenia sa obyčajne odvolávajú preto ,že nevedia vyriešiť problémy.
Financovanie seniorskej reprezentácie a komplexná ne starostlivosť o ňu tak ako som to písal na začiatku sú tu minimálne 10 rokov. Slovenská republika má 18 rokov. Koľko rokov je tu terajšie vedenie, ten najužší kolektív vo vedení SSTZ, tí ktorí financie rozdeľujú a možno aj zháňajú ?. Nie je načase ich nahradiť ,nechať nech si oddýchnu mimo SSTZ?
Konferencia SSTZ ma tuto právomoc .Je na programe v lete roku 2011.V roku veľkých zmien všade, aj keď je ešte len február.

V Prešove dňa 21. februára 2011
Vladimír Pištej


Autor: expert {27/04/2011 23:18)


  Tak to sa mi pacilo len to treba presadit drzim palce.
Autor: orava {14/05/2011 20:30)