Otvorený list STK Pezinok pánovi V. RezetkoviPridať reakciu
Vážený pán Vladimír Rezetka!
V mene vedenia klubu STK Pezinok a z poverenia správnej rady tohto klubu musím zaujať stanovisko k Vašim vyjadreniam k nášmu klubu zo dňa 12.2.2011 v Kalinove počas SPM dorastencov. Veľmi hrubým a nevyberaným spôsobom, ktorý sa nedá nazvať inak ako vulgárny, ste obvinili náš klub z podvodu voči Vám a Vášmu synovi Marekovi, vulgárnymi nadávkami ste pourážali vedenie klubu, trénerku klubu a čo je najsmutnejšie, aj deti klubu. Títo všetci sú podľa Vás zodpovední za to, že Váš syn Marek nepodáva také športové výkony, aké si Vy predstavujete. Klub takéto obvinenia jednoznačne odmieta a keďže ste v Kalinove tieto názory prezentovali verejne pred zástupcami klubov z celého Slovenska, pociťujeme potrebu k tomu všetkému dodať zopár faktov.

1. Náš klub nikdy neoslovil Vás, ani Vášho syna, aby prestúpil do Pezinka. Urobili ste tak Vy a požiadali ste o to predsedu klubu. Dokonca ste požiadali predsedu klubu, aby Vám pomohol pre syna nájsť v Pezinku školu, čo aj v dobrej viere urobil a pomohol.

2. Veľmi dobre ste vedeli, akí hráči v Pezinku sú a akých má Pezinok trénerov. Tento klub buduje svoju existenciu na svojich vlastných odchovancoch a nejde cestou „nakupovania“ hotových hráčov zvonku. Pravda, táto cesta je zdĺhavá, ťažká a so značným rizikom neúspechu. Perspektíva vybudovania silného, kvalitného klubu z odchovancov z vlastných radov, keď sa začína z nuly, je dlhodobá. Pezinok je po 5 rokoch práce na začiatku tejto cesty. My sa nehanbíme za to, že nemáme extraligových hráčov ani reprezentantov. Sme ešte príliš mladý klub na to, aby to tak bolo. Vedeli ste, aká je filozofia a súčasný stav tohto klubu a napriek tomu ste nástojili, aby sme Mareka k nám zobrali. Z tohto pohľadu nemožno teda hovoriť o žiadnom podvode, lebo ste presne vedeli, kam ide Marek trénovať a hrať.

3. Ďalšiu vec, ktorú Vám predseda sľúbil bolo, že Marek bude na súpiske II. ligy, III. ligy a dorasteneckej extraligy. Na začiatku. Potom je na ňom, akú pozíciu si svojimi výkonmi vybojuje. Toto sme splnili. Tiež nemožno teda hovoriť o tom, že by sme Vás podviedli. Žiaľ, Marekove výkony v súťažiach nepotvrdili Vaše tvrdenia o jeho vysokých hráčskych kvalitách. Okrem toho, jeho nasadenie v tréningovom procese bolo jemne povedané vlažné, na čo Vás predseda klubu ako aj vedúci družstva v ktorom Marek hrá ligu, upozornili niekoľkokrát. Na základe jeho prístupu k tréningom nebol postavený trénerkou do jedného turnaja dorasteneckej extraligy, z čoho ste Vy urobili takmer osudovú tragédiu.

4. Obvinili ste STK Pezinok, že my a náš systém výchovy športovcov môže za to, že Marek výkonnostne poklesol. Marek k nám nastúpil až v septembri 2010, preto som si dovolil urobiť jeho štatistiku z nasledovných turnajov, kedy ešte v Pezinku netrénoval a teda jeho výkonnosť bola daná tým, čo natrénoval pred tým: Satelit 2011 – Havířov, Hluk, Topoľčany a 1. turnaj SPM dorastu v Topoľčanoch (28.8.2010). Na týchto turnajoch odohral Marek spolu 22 zápasov, z toho minimálne dva s vekovo mladšími hráčmi. Z toho vyhral 6 zápasov, ak odpočítame výhry s vekovo mladšími, tak len 4 zápasy. jednoduchým výpočtom získame jeho výkonnosť vyjadrenú percentuálnou úspešnosťou pred vstupom do Pezinka na 27%, ak počítame aj zápasy s mladšími hráčmi a na 20% ak počítame len zápasy v dorasteneckej vekovej kategórii. Presne tomu zodpovedá aj jeho úspešnosť v dorasteneckej extralige. Z 10 odohratých zápasov vyhral 2, teda 20%. Ak by sme obmedzili vplyv Pezinka len na tieto „holé“ čísla, tak sa neprejavil ani negatívne, ani pozitívne .

Celý tento otvorený list je ohraničený len faktami. To je všetko, čo sme chceli k tomu povedať, obraz nech si urobí stolnotenisová verejnosť sama. Mrzí nás vzniknutá situácia, ktorá najmenej prospieva Vášmu synovi. Dávame verejný sľub, že do konca sezóny Marek v klube nijakým spôsobom nepocíti vzniknutú situáciu a naďalej sa k nemu bude pristupovať tak ako doteraz, ako k riadnemu členovi klubu. Klub nebude robiť žiadne problémy, keď budete chcieť preregistrovať Mareka do iného klubu, ak si vyrovnáte finančné podlžnosti, ktoré máte voči klubu (106 EUR za poťahy, ktoré vám klub zaplatil a 14 EUR za ubytovanie počas turnaja v Kalinove, spolu 120 EUR). Marekove budúce pôsobenie v STK Pezinok závisí od neho a od jeho rodičov, my v tomto smere nebudeme vyvíjať žiadnu iniciatívu voči Vášmu synovi, lebo sme toho názoru, že deti nemajú byť trestané za činy svojich rodičov. Keby ste boli Vy ako osoba našim členom, boli by ste za svoje nepravdivé a vulgárne výroky na verejnosti okamžite z klubu vylúčený.

Za vedenie klubu STK Pezinok

Pavol Alexy, predsedaAutor: alexy {13/02/2011 17:20)