Ako ďalej s turnajmi SPM v budúcej sezóne ? - 28.12.2010Pridať reakciu
Vážení priatelia,
keďže mnohí z Vás kritizovali hrací systém SPM, ktorý sa zaviedol túto sezónu napriek tomu, že počas pripomienkového konania (2mesiace) prakticky nikto nevzniesol pripomienky, komisia mládeže sa uzniesla, že pre sezónu 2011/2012 prehodnotí hrací systém SPM na základe širokej diskusie v členskej základni. Aby sa nikto nemohol odvolávať na to, že sa k informácii nedostal, bola dnes na stránke SSTZ aj na stránke www.stkpk.sk zverejnená výzva na podávanie návrhov na zmeny či úpravy hracieho systému SPM a takisto anketa na vyjadrenie názoru na potrebu zmeny hracieho systému SPM. Termín podávania návrhov je do 15.2.2010, aby sa stihol celý proces pripomienkovania a dolaďovania systému pred koncom sezóny, nakoľko finálnu verziu musí schváliť komisia mládeže a nakoniec VV SSTZ. Prosím všetkých, ktorí si myslia, že môžu prispieť ku skvalitneniu turnajov SPM, aby sa do tejto aktivity zapojili. Myslím, že nie je dobré, aby sa systém turnajov menil každú sezónu. Preto prosím, urobme teraz kus práce tak, aby sme aspoň niekoľko rokov mohli robiť turnaje štandardným, stabilným spôsobom.

Všetkým, ktorí sú ochotní konštruktívne prispieť ďakujem za spoluprácu


Pozdravuje

Palo Alexy
predseda komisie mládežeAutor: alexy {29/12/2010 09:17)


  Prišla prvá odpoveď na anketu, vyhlásenú komisiou mládeže. Priebežné výsledky Ankety budem uvádzať na hlavnej stránke STK Pezinok (www.stkpk.sk) pod linkom "Výzva na pripomienkovanie systému turnajov SPM".

Palo Alexy
Autor: alexypavol {31/12/2010 12:57)

   
  Prišla prvá odpoveď na aknketu, vyhlásenú komisiou mládeže. Priebežné výsledky Ankety budem uvádzať na hlavnej stránke STK Pezinok (www.stkpk.sk) pod linkom "Výzva na pripomienkovanie systému turnajov SPM".

Palo Alexy
Autor: alexypavol {31/12/2010 12:56)